begrippenlijst - c


A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z

Cafetariasysteem Systeem binnen de pensioenregeling waarbij werknemers keuzevrijheid hebben met betrekking tot verschillende pensioenvomen en pensioenhoogtes. Het cafetariasysteem wordt ook toegepast op de arbeidsvoorwaarden in ruimere zin dan alleen het pensioen. Werknemers kunnen binnen een cafetariasysteem verschillende beloningscomponenten onderling uitruilen.
 

Call Verhandelbaar recht om effecten tegen een bepaalde koers te mogen kopen.
 

Callgeld Een direct opvraagbaar tegoed.
 

Canon De aftrekbare periodieke (gemeentelijke) heffing op grond dat in erfpacht is uitgegeven.
 

Cascowoning Een woning die nog niet volledig is afgebouwd.
 

Cashen Het verzilveren van winst door het verkopen van aandelen.
 

Catalogushuis Aanbieding van een kant en klaar ontwerp met altijd een vaste bouwprijs.
 

CBS-Rendement Het door het Centraal Bureau voor de Statistiek berekende maandgemiddelde van het reŽel rendement op aflosbare staatsleningen.
 

Centiare Eťn vierkante meter.
 

Chart Een grafiek van de koersontwikkeling van een effect.
 

Clickfonds Een beleggingsfonds dat de gemaakte koerswinst op aandelen vastklikt.
 

Click-vast rente Variabele rente waarbij men contractueel een plafond afspreekt tot waar de variabele rente kan stijgen. Wanneer de variabele rente het plafond 'raakt' klikt de rente vast tegen dat rentepercentage tot het einde van de vooraf gestelde duur van de 'click-vast'-periode.
 

Coderekening Rekening bij een financiŽle instelling met een code i.p.v. een naam voor de rekening.
 

Combinatieregeling Een pensioenregeling die uit twee of meer pensioensystemen is samengesteld. Te denken valt aan een combinatie van eindloon en middelloon en beschikbare premie. De verschillende systemen betreffen veelal verschillende salariscomponenten (zoals ploegendienst) of een bepaalde salarisgrens waarboven op basis van een ander pensioensysteem pensioen wordt opgebouwd.

Commercial paper Verhandelbaar kortlopend schuldbewijs.
 

Contante waarde Het bedrag dat op dit moment nodig is om in de toekomst een of meer betalingen mee te kunnen verrichten, waarbij rekening is gehouden met rente en- als het gaat om uitkeringen op basis van levensverzekeringen- met actuariŽle grondslagen.
 

Contractrente De rente die contractueel is overeengekomen.
 

Contra expert Indien verzekerde niet eens is met de vaststelling van het schadebedrag door een expert, mag hij zelf een expert benoemen (contra-expert).
 

Contraverzekering Een contraverzekering sluit u af voor uw nabestaanden om te voorkomen dat uw lijfrentekapitaal bij overlijden van u en uw partner aan de maatschappij vervalt.
 

Conversie Binnen de fiscale regels vastgestelde voortzetting van een lopende kapitaalverzekering.
 

Convertible Converteerbare obligatie (voor aandelen inwisselbaar).
 

Courtage Kosten die de makelaar u in rekening brengt voor de begeleiding bij het kopen of verkopen van een huis.
Š

C-Polis De pensioen- en spaarfondsenwet kent een beperkt aantal mogelijkheden om een pensioentoezegging uit te voeren. Eťn van die mogelijkheden is het geven van de gelegenheid aan werknemers om zelf een levensverzekeringsovereenkomst af te sluiten met een wettelijk toegelaten levensverzekeraar. De werkgever stelt aan de werknemers geheel of gedeeltelijk de financiťle middelen ter beschikking die nodig zijn voor het afsluiten van een dergelijke polis. Bij deze levensverzekeringsovereenkomsten is de werknemer tegelijkertijd verzekeringnemer en verzekerde.

 

 

Maak een keuze

Home  |  Introductie  |  Uw maximale krediet  |  Aanvragen offerte  |  Informatie aanvragen  |  Kredietvormen  |  Begrippenlijst  |  Dienstenwijzer ZKC  |  Prospectussen  |  Disclaimer  |  Privacy  |  Contact


Producten van ZKC Crediet BV

nujerijbewijshalen.nl  |  dureleningomzetten.nl  |  geldleningaanvragen.nl  |  digifinanciering.nl


 

© Design 2006 by Follow Me