begrippenlijst - D


A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z

Daghandel Het kopen en weer verkopen van effecten op dezelfde dag.
 

Dagrente De op een bepaalde dag geldende rente voor nieuw af te sluiten hypotheken met een bepaalde rentevaste periode of bij verlenging van bestaande hypotheken.
 

Deeltijdpensioen Een vorm van (vervroegde) pensionering, waarbij de werknemer voor een gedeelte de werkzaamheid staakt onder gelijktijdige ingang van een gedeelte van het pensioen en voor een gedeelte blijft werken en pensioen blijft opbouwen
 

Defensief fonds Fonds waarvan de koers niet gevoelig is voor schommelingen in de conjunctuur.
 

Dienstjarenstelsel Een term die wordt gebruikt bij de nadere typering van een eindloonregeling. Bij salarisverhogingen worden in eindloonregelingen ook hogere pensioenaanspraken over voorgaande jaren gegeven. In een dienstjarenstelsel worden deze hogere aanspraken alleen verleend over de jaren waarin de deelnemer in dienst was van dezelfde werkgever. In een levensjarenstelsel tellen echter alle jaren vanaf een bepaalde leeftijd (meestal 25jaar) mee. Het laatste geldt ook voor de jaren waarin de werknemer geen deelnemer was aan de pensioenregeling.
 

Direct ingaande lijfrente Uitkering van een opgebouwd kapitaal in de vorm van periodieke ‘rentes op het lijf’. Zolang de verzekerde in leven is zal de lijfrente-uitkering plaatsvinden.
 

Disagio Afkoop van toekomstige renteverplichtingen door een bedrag ineens te betalen.

 

 

 

Maak een keuze

Home  |  Introductie  |  Uw maximale krediet  |  Aanvragen offerte  |  Informatie aanvragen  |  Kredietvormen  |  Begrippenlijst  |  Dienstenwijzer ZKC  |  Prospectussen  |  Disclaimer  |  Privacy  |  Contact


Producten van ZKC Crediet BV

nujerijbewijshalen.nl  |  dureleningomzetten.nl  |  geldleningaanvragen.nl  |  digifinanciering.nl


 

© Design 2006 by Follow Me