begrippenlijst - f


A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z

Factor A De toename van de waarde van uw pensioenaanspraak over het afgelopen kalenderjaar. Deze factor A wordt gebruikt in de formule van de Belastingdienst waarmee u kunt (laten) berekenen of u een pensioentekort heeft, zodat u de premies voor een lijfrenteverzekering bij uw belastingaangifte kunt aftrekken.
 

Financials Aandelen in financiŽle instellingen.
 

Financieringskosten De kosten voor de financiering van het nieuwe huis en/of de nieuwe hypotheek.
 

Fiscaal voordeel Het bedrag dat u minder aan loon/inkomstenbelasting en sociale premies hoeft te betalen in verband met onder andere hypotheekaftrek.
 

Fiscale 1%-eis De fiscus stelt dat er bij een lijfrente-uitkering altijd sprake moet zijn van een 1% overlijdensrisico. Bij een levenslange uitkering is dat altijd het geval. Bij een tijdelijke uitkering is dat niet vanzelfsprekend. Hierbij moet worden bekeken of er 1% kans bestaat dat de verzekerde komt te overlijden. Er geldt daarom een minimale looptijd van de lijfrente-uitkering afhankelijk van het geslacht en de leeftijd van de verzekerde. Wanneer u een lijfrentecontract afsluit welke niet voldoet aan deze 1 % sterftekans dan loopt u het risico dat de fiscus het contract als een "oneigenlijke" lijfrenteverzekering zal beschouwen. Gevolg hiervan is dat het vrijkomende lijfrentekapitaal belast zal worden alsof er helemaal geen lijfrente is aangekocht.
 

Fixing De periodieke prijsvaststelling van valuta of edele metalen.
 

Flexpensioen Van flexibele pensionering is sprake wanneer een pensioenregeling aan deelnemers de mogelijkheid biedt om- binnen bepaalde grenzen- zelf de pensioeningangsdatum te kiezen
 

Franchise In veel pensioenregelingen is een bepaald drempelbedrag opgenomen waarover geen pensioenopbouw plaatsvindt. Dit bedrag draagt de naam franchise. De hoogte van de franchise is veelal afgeleid van de hoogte van AOW-uitkeringen. Het is ook mogelijk om de hoogte van de franchise af te leiden van het wettelijk miniumloon of te baseren op een (in de CAO omschreven) vast bedrag dat jaarlijks wordt geÔndexeerd. Op grond van fiscale regels is de franchise in beginsel minimaal 10/7 maal de AOW voor een gehuwde waarvan de partner 65jaar of ouder is, te vermeerderen met de vakantietoeslag.
 

Fundamentels De fundamentele factoren die een rol spelen bij het ontstaan van effectenkoersen. 

 

 

Maak een keuze

Home  |  Introductie  |  Uw maximale krediet  |  Aanvragen offerte  |  Informatie aanvragen  |  Kredietvormen  |  Begrippenlijst  |  Dienstenwijzer ZKC  |  Prospectussen  |  Disclaimer  |  Privacy  |  Contact


Producten van ZKC Crediet BV

nujerijbewijshalen.nl  |  dureleningomzetten.nl  |  geldleningaanvragen.nl  |  digifinanciering.nl


 

© Design 2006 by Follow Me