begrippenlijst - g


A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z

Garantiecertificaat Een bewijs dat wordt afgegeven door het G.I.W. (Garantie Instituut Woningbouw), waarmee wordt aangegeven dat nieuwbouwwoningen onder bepaalde kwaliteit worden gebouwd en gegarandeerd zullen worden (af)gebouwd.
 

Garantie Instituut Woningbouw Instituut waar financieel gezonde en vakbekwame bouwondernemingen zijn aangesloten die gecontroleerd worden op de gestelde bouw(kwaliteits)voorwaarden. Het G.I.W. geeft hiervoor een garantiecertificaat af.
 

Geldmarktpapier Verhandelbaar waardepapier.
 

Gemengde verzekering Een levensverzekering die uitkeert bij overlijden van de verzekerde voor de einddatum van de verzekering en bij het in leven zijn van de verzekerde op de einddatum.
 

Gemitigeerde eindloonregeling Eindloonregeling waarbij de hoogte van het ouderdomspensioen niet louter afhankelijk is van het laatst verdiende pensioensalaris. Bij de berekening van de pensioenhoogte kan het carriŤre-element in het salaris tijdens de jaren kort vÚÚr de pensioendatum buiten beschouwing worden gelaten. Ook is het mogelijk om de hoogte van het pensioen te baseren op de gemiddelde pensioengrondslag van de laatste paar jaar die aan de pensioendatum voorafgaan. Een gemitigeerde eindloonregeling kan in strijd zijn met het verbod op leeftijddiscriminatie.
 

Gezondheidsverklaring Formulier met persoonlijke gezondsheidsvragen. Het dient te worden ingevuld bij de aanvraag van een verzekering met een overlijdens-of arbeidsongeschiktheidsdekking. Bij twijfel over de gezondheid en bij hoge verzekerde bedragen kunnen er aanvullende vragen worden gesteld of een medische keuring worden geŽist.
 

Greenback De dollar.

  

 

 

Maak een keuze

Home  |  Introductie  |  Uw maximale krediet  |  Aanvragen offerte  |  Informatie aanvragen  |  Kredietvormen  |  Begrippenlijst  |  Dienstenwijzer ZKC  |  Prospectussen  |  Disclaimer  |  Privacy  |  Contact


Producten van ZKC Crediet BV

nujerijbewijshalen.nl  |  dureleningomzetten.nl  |  geldleningaanvragen.nl  |  digifinanciering.nl


 

© Design 2006 by Follow Me