begrippenlijst - h


A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z

Halfwezenuitkering Uitkering aan de ouder of verzorger die een kind verzorgt dat jonger is dan 18 jaar en dat als gevolg van het overlijden van ťťn van de ouders nog maar ťťn ouder heeft. De halfwezenuitkering vloeit voor uit de ANW en bedraagt 20% van het netto miniumloon.
 

Heffingskorting Vaste korting op de totale belastingsom in het huidige belastingstelsel (IB 2001). Naast deze algemene korting zijn er nog extra kortingen zoals ouderenkorting en arbeidskorting.
 

Herbouwwaarde Het (getaxeerde) bedrag dat benodigd is om de woning, die bijvoorbeeld is afgebrand, te herbouwen. Deze waarde is nodig voor een opstalverzekering en kan worden opgenomen in een taxatierapport.
 

Hoofdelijke aansprakelijkheid Als een contract voor een krediet door twee personen is ondertekend dan zijn beide personen hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele schuld. Dat betekent dat de kredietverschaffer de hele schuld op een van de twee contractanten kan verhalen.
 

Hoog/laag constructie Van toepassing bij levensverzekeringen. De premie over de gehele periode hoeft niet gelijk te zijn. Men kan gedurende een periode een hogere premie betalen en een andere periode weer een lagere premie. Indien men voor de vrijstelling in aanmerking wenst te komen, dient men er rekening mee te houden dat de hoogste premie niet meer bedraagt dan 10 x de laagste premie. (Bandbreedte 1:10)
 

Huurbeding Opgelegde beperking van de vrijheid van verhuren van de woning door een geldverstrekker.
 

Hybrideverzekering Universal Life verzekering waarbij naast de beleggingsfondsen op basis van (beleggings)rendement ook een fonds kan worden gekozen op basis van een vergoeding gelijk aan de hypotheekrente die wordt betaald over de onlosmakelijk verbonden hypotheeksom.
 

Hypothecaire inschrijving Een hypotheek wordt ingeschreven in het zogenaamde hypotheekregister. Daarin staat het bedrag en perso(o)n(en) die de hypotheek is/zijn aangegaan. Men kent meerdere soorten inschrijving: de bankhypotheek, de krediethypotheek en de vaste inschrijving.
 

Hypothecaire lening Zie hypotheek.
 

Hypotheek Lening waarbij een onroerende zaak tot onderpand dient.
 

Hypotheekakte Akte waarin de hypotheekovereenkomst wordt vastgelegd. Volgens de wet dient een dergelijke akte ten overstaan van een notaris te worden gepasseerd.
 

Hypotheekgever Degene die de onroerende zaak als onderpand aanbiedt (de huiseigenaar of geldnemer).
 

Hypotheekkosten De kosten die de notaris berekent voor het passeren van de hypotheekakte, vermeerderd met de kosten van inschrijving in het hypotheekregister.
 

Hypotheeknemer Degene die de onroerende zaak als onderpand aanvaardt (de geldgever).
 

Hypotheekregister Alle hypotheken worden via de notaris overgeschreven in een openbaar - voor iedereen toegankelijk - register.Maak een keuze

Home  |  Introductie  |  Uw maximale krediet  |  Aanvragen offerte  |  Informatie aanvragen  |  Kredietvormen  |  Begrippenlijst  |  Dienstenwijzer ZKC  |  Prospectussen  |  Disclaimer  |  Privacy  |  Contact


Producten van ZKC Crediet BV

nujerijbewijshalen.nl  |  dureleningomzetten.nl  |  geldleningaanvragen.nl  |  digifinanciering.nl


 

© Design 2006 by Follow Me