begrippenlijst - i


A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z

Inboedelverzekering Verzekering van de inboedel tegen brand en andere schadeoorzaken.
 

Indexatie (indexering) Verhoging van ingegane pensioenen (na pensioeningang) en/of (premievrije) pensioenaanspraken (voor pensioeningang) met een percentage dat gelijk blijft of dat gelijk is aan een indexcijfer. Als indexcijfer wordt vaak het consumentenprijsindexcijfer (CPI) en indexcijfers van CAO-lonen gehanteerd. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stelt deze indexcijfers samen.
 

Intentieverklaring Een verklaring van de werkgever waaruit blijkt dat een werknemer, bij ongewijzigde bedrijfsomstandigheden en gelijkblijvend functioneren, op een bepaalde datum een contract voor onbepaalde tijd zal krijgen.
 

Invaliditeitspensioen Een pensioenuitkering in aanvulling op uw WIA-uitkering. Deze pensioenuitkering ontvangt u vanaf de datum van uw arbeidsongeschiktheid, doorgaans uw 65ste. Een invaliditeitspensioen wordt ook wel arbeidsongeschiktheidspensioen genoemd.
 

Invorderingsrente Rente die de belastingdienst berekent na het verstrijken van de laatste betaaldatum.

 

 

Maak een keuze

Home  |  Introductie  |  Uw maximale krediet  |  Aanvragen offerte  |  Informatie aanvragen  |  Kredietvormen  |  Begrippenlijst  |  Dienstenwijzer ZKC  |  Prospectussen  |  Disclaimer  |  Privacy  |  Contact


Producten van ZKC Crediet BV

nujerijbewijshalen.nl  |  dureleningomzetten.nl  |  geldleningaanvragen.nl  |  digifinanciering.nl


 

© Design 2006 by Follow Me