begrippenlijst - K


A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z

Kadaster Rijksinstelling waar iedere onroerende zaak staat geregistreerd. Tegen betaling van kosten kan iedereen bij het Kadaster informeren wie de eigenaar is van een onroerende zaak. Bij het Kadaster wordt ook het Hypotheekregister bijgehouden. Zo kan er altijd worden gecontroleerd of er op een bepaalde onroerende zaak een hypotheek rust.
 

Kapitaalverzekering Iedere levensverzekering waarbij de prestatie van de verzekeraar vast staat, ongeacht of er een bedrag ineens wordt uitgekeerd of een vast aantal termijnen.
 

Kettingbeding Verplichting die opvolgend wordt opgelegd aan nieuwe eigenaren van bijvoorbeeld een onroerende zaak.
 

KEW Afkorting van Kapitaalverzekering Eigen Woning. Deze verzekering is gekoppeld aan de hypotheek die rust op een woning die dient als hoofdwoning, waardoor de uitkering vrijgesteld is van belasting wanneer deze wordt uitgekeerd. De maximale vrijstelling van deze uitkering wordt jaarlijks door de fiscus vastgesteld.
 

Koerswaarde Waarde van een beleggingsobject als het op dit moment zou worden verkocht.
 

Koop-/aanneemsom Het bedrag dat u, inclusief de grond, voor het nieuw gebouwde of te bouwen huis moet betalen.
 

Koop-/aannemingsovereenkomst (Voorlopige) overeenkomst tot koop van (bouw)grond en (af)bouw van een woning.
 

Kosten koper (k.k.) De wettelijk te maken kosten zijn niet bij de koopsom inbegrepen. Het betreft de overdrachtsbelasting van 6% en de notariskosten voor het transport en de registratie. De meeste bestaande huizen worden 'kosten koper' verkocht.
 

Kosten Nationale Hypotheek Garantie De kosten van de garantie-aanvraag. Zie Nationale Hypotheek Garantie.
 

Krediethypotheek Bekend als hypothecaire inschrijving en hypotheekvorm waarbij opname mogelijk is tot een bepaalde ingeschreven limiet. Aflossing is niet vereist, maar kan willekeurig plaatsvinden. Heropname tot aan de limiet is opnieuw mogelijk.
 

Kwijting Verklaring dat een schuld is afgelost.

 

 

 

Maak een keuze

Home  |  Introductie  |  Uw maximale krediet  |  Aanvragen offerte  |  Informatie aanvragen  |  Kredietvormen  |  Begrippenlijst  |  Dienstenwijzer ZKC  |  Prospectussen  |  Disclaimer  |  Privacy  |  Contact


Producten van ZKC Crediet BV

nujerijbewijshalen.nl  |  dureleningomzetten.nl  |  geldleningaanvragen.nl  |  digifinanciering.nl


 

© Design 2006 by Follow Me