begrippenlijst - l


A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z

Langlevenrisico Het risico dat een verzekerde persoon langer leeft dan op basis van de gehanteerde steftekansen kan worden verwacht.
 

Legaat In een testament omschreven zaak of een vastgelegd geldbedrag.
 

Levenhypotheek Hypotheekvorm waarbij de aflossing geschiedt door middel van een verpande levensverzekering die uitkeert aan het einde van de looptijd en/of bij overlijden.
 

Levensloopregeling Werknemers kunnen uit hun brutosalaris een gemaximeerd bedrag sparen voor vervangend inkomen gedurende een periode van onbetaald verlof. Over het vervangend inkomen wordt op de normale wijze loonheffing ingehouden. Het onbetaald verlof mag ook direct voorafgaand aan de ingang van het pensioen worden opgenomen.
 

Levenslooprekening Eťn van de twee productmogelijkheden in de levensloopregeling; het te sparen bedrag wordt daarbij gebruikt als storting op een spaarrekening.
 

Levenslooptegoed afkopen In plaats van het tegoed te laten uitkeren als periodieke uitkering, laat u het tegoed in ťťn bedrag -onder aftrek van loonheffing- aan u uitkeren.
 

Levensloopverlofkorting Een heffingskorting (jaarlijks geÔndexeerd) in de inkomstenbelasting voor ieder jaar dat in de levensloopregeling wordt deelgenomen. De deelnemer heeft recht op deze korting in het jaar van opname van het levenslooptegoed.
 

Levensloopverzekering Eťn van de twee productmogelijkheden in de levensloopregeling; het te sparen bedrag wordt daarbij gebruikt als premiebetaling voor een levensverzekering.
 

Levensverzekeringsovereenkomst Overeenkomst tot het doen van geldelijke uitkeringen in verband met het leven of de dood van een persoon, met dien verstande dat overeenkomsten van ongevallenverzekering niet als levensverzekeringsovereenkomst worden beschouwd.
 

Linaire hypotheek Klassieke hypotheekvorm waarbij de bruto last bestaat uit de aflossing (het hypotheekbedrag gedeeld door de looptijd) vermeerdert met de rente over het openstaande hypotheeksaldo.
 

Lijfrente-aftrek Door de fiscus vastgestelde maximale bedragen van aftrekbare premies voor een lijfrentevoorziening.
 

Lijfrenteverzekering Een verzekering op iemands leven waarbij de uitkering van het opgebouwde kapitaal of verzekerde bedrag bij overlijden verplicht periodiek wordt uitgekeerd in vooraf vastgestelde termijnen en looptijd. Er is een mogelijkheid de premies af te trekken van de belasting of de uitkering onbelast te maken voor de fiscus.


 

 

 

Maak een keuze

Home  |  Introductie  |  Uw maximale krediet  |  Aanvragen offerte  |  Informatie aanvragen  |  Kredietvormen  |  Begrippenlijst  |  Dienstenwijzer ZKC  |  Prospectussen  |  Disclaimer  |  Privacy  |  Contact


Producten van ZKC Crediet BV

nujerijbewijshalen.nl  |  dureleningomzetten.nl  |  geldleningaanvragen.nl  |  digifinanciering.nl


 

© Design 2006 by Follow Me