begrippenlijst - r


A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z

Rechtsbijstandverzekering Verzekering die dekking biedt bij juridische zaken.
 

Recht van opstal Het recht om een woning te hebben op de grond die een ander bezit.
 

Regresrecht Het recht om terug te vorderen wat iemand voor een ander heeft betaald.
 

Rekenrente Fictief rendementspercentage dat het belegde (pensioen) vermogen wordt geacht op te brengen in de toekomst. Bij de berekening van contante waarden van toekomstige betalingen wordt van dit rendementspercentage uitgegaan.
 

Rendement Het positieve of negatieve resultaat behaalt met de belegging van daartoe beschikbare middelen.
 

Rentebedenktijd Mogelijkheid om zelf te bepalen wanneer een nieuwe rentevaste periode ingaat.
 

Rentecoupon Een onderdeel van een verhandelbare lening waarop het rentepercentage wordt vermeld.
 

Renteherziening Rentevoorstel van de geldverstrekker voor de volgende periode na afloop van de huidige rentevaste periode.
 

Rentemiddeling Vaststelling van een rentepercentage door de rente van de huidige rentevaste periode op te tellen bij het nieuwe (dag)rentepercentage en beide (gewogen) te delen. Deze rentemiddeling vindt vaak plaats bij een hypotheekverhoging voor een verbouwing of verhuizing.
 

Renteopslag Een opslag boven het normale rentepercentage voor bijvoorbeeld voor een tophypotheek.
 

Rentevaste periode Periode waarvoor de hypotheekrente wordt overeengekomen (bijvoorbeeld 5, 7 of 10 jaar). Na de rentevaste periode wordt de rente op de renteherzieningsdatum aangepast aan de dan geldende rentestand voor een nieuwe periode.
 

Restschuld Het gedeelte van de schuld dat nog nog moet worden afgelost.
 

Roerende zaken Alles wat niet aard- en nagelvast is verbonden aan een onroerende zaak.


Maak een keuze

Home  |  Introductie  |  Uw maximale krediet  |  Aanvragen offerte  |  Informatie aanvragen  |  Kredietvormen  |  Begrippenlijst  |  Dienstenwijzer ZKC  |  Prospectussen  |  Disclaimer  |  Privacy  |  Contact


Producten van ZKC Crediet BV

nujerijbewijshalen.nl  |  dureleningomzetten.nl  |  geldleningaanvragen.nl  |  digifinanciering.nl


 

© Design 2006 by Follow Me