begrippenlijst - t


A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z

Taxateur Makelaar/taxateur die de waarde (vrije verkoopwaarde en executiewaarde) van een onroerende zaak bepaalt. Overigens mag alleen een makelaar/taxateur die staat ingeschreven in ťťn van de 3 registers (NRVT, CRMT, SCVM ) een taxatie uitvoeren.
 

Taxatie Waardebepaling van een onroerende zaak (woning) in rapportvorm. Geldverstrekkers eisen meestal een taxatierapport om te weten of de waarde van de onroerende zaak voldoende is om de lening te dekken.
 

Taxatiekosten De kosten die de taxateur in rekening brengt. Taxatiekosten zijn veelal gebaseerd op de getaxeerde waarde, maar er zijn ook taxateurs die u een vast bedrag in rekening brengen.
 

Testament Schriftelijk (door de notaris) vastgestelde bepaling van een erfgenaam.
 

Tophypotheek Een hypotheek die hoger is dan de executiewaarde van het huis. Dit gaat over het algemeen gepaard met door de geldverstrekker opgelegde renteopslagen.
 

Transportakte Overdrachtsakte die de notaris opmaakt bij de koop en verkoop van onroerende zaken en die wordt ingeschreven bij het Kadaster.
 

Transportaktekosten De kosten van de officiŽle akte die door de notaris wordt opgemaakt bij de overdracht van een huis, vermeerderd met de registratiekosten en de kadastrale rechten.
 

Transportdatum De datum waarop de akte van levering en de hypotheekakte ten overstaan van een notaris worden ondertekend (ook wel passeerdatum genoemd).
 

T-Rendement Gemiddeld rendement van een geselecteerd pakket staatsleningen, waarbij het belangrijkste selectiecriterium is dat die leningen een resterende looptijd hebben van ten minste zeven jaar.Maak een keuze

Home  |  Introductie  |  Uw maximale krediet  |  Aanvragen offerte  |  Informatie aanvragen  |  Kredietvormen  |  Begrippenlijst  |  Dienstenwijzer ZKC  |  Prospectussen  |  Disclaimer  |  Privacy  |  Contact


Producten van ZKC Crediet BV

nujerijbewijshalen.nl  |  dureleningomzetten.nl  |  geldleningaanvragen.nl  |  digifinanciering.nl


 

© Design 2006 by Follow Me