begrippenlijst - u


A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z

Uitwinning Een vordering verhalen op de eigendommen van een schuldenaar.
 

Underperformance Het verschijnsel dat een aandeel een slechter rendement oplevert.
 

Unit Participatie (aandeel) in een beleggingsfonds.
 

Unit linked verzekering Verzekering opgezet vanuit het Universal-life principe waarbij de ingelegde premies worden belegd in units. Die units worden weer verkocht om bepaalde dekkingen bij overlijden en arbeidsongeschiktheid te financieren. Deze vorm van verzekeren kenmerkt zich door een hoge mate van flexibiliteit.
 

U-Rendement Verzekeraars kunnen kortingen geven op hun producten als ze een hoger rendement op beleggingen behalen dan 4%. Bij het bepalen van de hoogte van de korting is een rendementsmaatstaf nodig. Het U-rendement is zo'n maatstaf. De hoogte van het U-rendement is gebaseerd op het effectief rendement van geselecteerd pakket staatsleningen met looptijden van twee tot vijftien jaar. Het U-rendement gaat uit van een breder samengesteld pakket staatsleningen dan waarvan het T-rendement uitgaat. Daardoor is het U-rendement meer representatief voor het effectief rendement op beleggingen met een looptijd van acht jaar dan het T-rendement.Maak een keuze

Home  |  Introductie  |  Uw maximale krediet  |  Aanvragen offerte  |  Informatie aanvragen  |  Kredietvormen  |  Begrippenlijst  |  Dienstenwijzer ZKC  |  Prospectussen  |  Disclaimer  |  Privacy  |  Contact


Producten van ZKC Crediet BV

nujerijbewijshalen.nl  |  dureleningomzetten.nl  |  geldleningaanvragen.nl  |  digifinanciering.nl


 

© Design 2006 by Follow Me