dienstenwijzer zkc 

 

Informatie over ZKC (Zaanse Krediet Centrale)

ZKC staat voor: Zaanse Krediet Centrale.

ZKC Krediet BV is een besloten vennootschap die zelfstandig opereert en die onafhankelijk is in financiŽle zaken. ZKC (Zaanse Krediet Centrale) is gespecialiseerd in het verstrekken van kredieten aan particulieren. Het bedrijf is opgericht in juli 2003.

 

N.a.w. gegevens

ZKC - Zaanse Krediet Centrale

Rechte Tocht 7

1507 BZ  Zaandam

Telefoonnummer: 075-6165020

Faxnummer:       075-6167726

Bovengenoemd adres is zowel ons bezoek- als correspondentieadres.

 

Via onze website: www.zkccrediet.nl, kunt u meer over ons kantoor lezen.

Ons e-mailadres is:

 

Bereikbaarheid ZKC

Het kantoor is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur.

 

Aard van de dienstverlening

Na controle op ondermeer deskundigheid en integriteit heeft ZKC van de Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) de bevoegdheid ontvangen om te mogen bemiddelen en adviseren in het volgende financiŽle product:

 

 • Consumptief krediet

Financieel belang

ZKC is zelfstandig, hetgeen op neer komt, dat geen enkele financieringsbank een belang heeft in het kantoor.

 

Adviesvrij

Het kantoor is volledig vrij in de keuze van de producten van financiŽle instellingen die door ZKC worden geadviseerd. Het kantoor heeft dus geen contractuele verplichtingen om de producten van een specifieke maatschappij te adviseren.

 

Selectie van financiŽle instellingen

ZKC selecteert de financieringsmaatschappijen waarmee een samenwerking wordt aangegaan op factoren als:

 • hoogte van de rente
 • kwaliteit van de gehanteerde Algemene Voorwaarden

De producten van de geselecteerde financieringsmaatschappijen worden meegenomen in de adviezen die aan u worden gegeven.

 

Wijze van beloning

Volgens de wet mogen wij voor het bemiddelen in kredieten uitsluitend betaald worden door de aanbieder van het krediet. Wij ontvangen van de aanbieder van het krediet dan ook een vergoeding voor onze dienstverlening. Wij worden beloond door aanbieders op basis van doorlopende provisie. Als u de maandtermijn op uw lening heeft betaald, heeft u ook betaald voor onze dienstverlening.

 

Voor het adviestraject wat wij met u ingaan rekenen wij een vergoeding. Dit adviestraject bestaat uit inventarisatie en advies omtrent uw financiŽle positie.

 

Dit advies/inventarisatietraject behelst de volgende werkzaamheden:

 • Het inventariseren van uw persoonlijke situatie en wensen;
 • Het onderzoeken of de gevraagde financierings- en verzekeringsconstructie past bij uw wensen rekening houdend met de geldende fiscale regels;
 • Het adviseren in het kader van de gevraagde producten;
 • Het verstrekken van informatie m.b.t. advies/bemiddeling inzake verzekeringsproducten;
 • Het aanvragen van de offerte(s) bij een of meerdere financiele instellingen;
 • Het controleren van de offerte(s) op juistheid en of het aansluit bij uw persoonlijke situatie en wensen;
 • Het afwikkelen en administreren van het verzekeringsdossier;
 • Nazorg m.b.t. de afwikkeling van het totale dossier;

 

Meer informatie over de dienstverlening van ZKC Crediet BV vindt u in ons dienstverleningsdocument.

 

Met betrekking tot een consumptief krediet verzekeringsadvies/bemiddeling hanteert ons assurantiekantoor Setiakawan bv netto verzekeringstarieven. Dit betekent dat er geen provisie voor Setiakawan Assurantiekantoor BV is opgenomen in het bedrag dat u betaalt aan de verzekeringsmaatschappij. Voor Setiakawan Assurantiekantoor BV kunt u hier op nalezen wat zij voor u kunnen betekenen en wat het kost.

 

Registratie Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM)

ZKC en Setiakawan Assurantiekantoor BV hebben volgens de Wet Financieel Toezicht (WFT) een vergunning van de Autoriteit FinanciŽle Markten, geregistreerd onder registratienummers: 12007097 (ZKC Crediet B.V.) en 12007419 (Setiakawan Assurantiekantoor B.V.)

 

Wettelijke verplichtingen

De privacy van uw persoonlijke gegevens is bij ZKC (Zaanse Krediet Centrale) en Setiakawan gewaarborgd. ZKC (Zaanse Krediet Centrale) en Setiakawan zijn ingeschreven bij het College Bescherming Persoonsgegevens. ZKC (Zaanse Krediet Centrale) en Setiakawan streven ernaar u goed en zorgvuldig van dienst te zijn. Mocht er toch iets fout gaan dan zijn ZKC (Zaanse Krediet Centrale) en Setiakawan toereikend verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid.
 

Klachtenloket

ZKC (Zaanse Krediet Centrale) en Setiakawan zullen hun uiterste best doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u ergens ontevreden over bent, dan kunt u contact opnemen met de heer Ron Oosterling of de heer Dave Goossens.
 

Mocht u van mening zijn dat er onvoldoende aandacht wordt besteed aan uw klacht of mocht uw klacht niet naar behoren zijn opgelost, dan kunt u contact opnemen met:
Stichting Klachteninstituut FinanciŽle Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG DEN HAAG
Telefoonnummer 0900 - 3552248
 

Informatie betreffende de procedure voor het indienen van een klacht treft u aan op de website van het Klachteninstituut (www.kifid.nl) Eveneens kunt u de website benaderen voor het downloaden van een formulier waarmee u
uw klacht kunt indienen.
 

BeŽindiging van de relatie

U hebt het recht de relatie met ZKC (Zaanse Krediet Centrale) en Setiakawan te beŽindigen op het door u gewenste moment, zonder opzeggingstermijn en zonder kosten.
 

De directie

De directie bestaat uit de heren Ron Oosterling en Dave Goossens.

 

Maak een keuze

Home  |  Introductie  |  Uw maximale krediet  |  Aanvragen offerte  |  Informatie aanvragen  |  Kredietvormen  |  Begrippenlijst  |  Dienstenwijzer ZKC  |  Prospectussen  |  Disclaimer  |  Privacy  |  Contact


Producten van ZKC Crediet BV

nujerijbewijshalen.nl  |  dureleningomzetten.nl  |  geldleningaanvragen.nl  |  digifinanciering.nl


 

© Design 2006 by Follow Me