De Zaanse Krediet Centrale (ZKC) 

 

Hoewel ZKC (Zaanse Krediet Centrale) Crediet BV (ZKC) de uiterste zorg aan de inhoud van deze site besteedt, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid van de informatie, of voor de gevolgen daarvan. Bij het gebruikmaken van hyperlinks (en eventuele doorverwijzingen naar andere websites) aanvaardt ZKC (Zaanse Krediet Centrale) geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daaruit voortvloeien.

Privacy

ZKC (Zaanse Krediet Centrale) respecteert uw privacy zeer en zal er dan ook op toezien dat de communicatie en gegevensuitwisseling met onze bezoekers zo veilig mogelijk gebeurt. Als financieel intermediair houdt ZKC (Zaanse Krediet Centrale) zich dan ook aan de privacywetgeving en de regels die de toezichthouder heeft opgesteld.

De informatie op deze site

ZKC (Zaanse Krediet Centrale) verstrekt via deze website informatie en biedt u de mogelijkheid een afspraak te maken met een van onze financieel adviseurs. U kunt dit doen door ons een te sturen of ons afsprakenformulier in te vullen. ZKC (Zaanse Krediet Centrale) heeft met deze website niet het doel volledige product- en polisinformatie te geven. Hiervoor verwijzen we u graag naar de adviseur.

Alle rechten van de inhoud (tekst en grafische voorstellingen) van deze site zijn eigendom van en voorbehouden aan ZKC (Zaanse Krediet Centrale) . Aan de inhoud van deze site zijn geen rechten te ontlenen. Niets uit deze site mag zonder toestemming van ZKC (Zaanse Krediet Centrale) worden overgenomen in andere (analoge en/of digitale) media.

 

Graag wijzen wij u erop dat u de informatie op deze website niet als een persoonlijk advies kunt beschouwen.

Functioneren van de site

Het kan zijn dat om wat voor reden dan ook (bijvoorbeeld een technische storing of een menselijke fout) de site tijdelijk niet functioneert. ZKC (Zaanse Krediet Centrale) vraagt uw begrip hiervoor en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg hiervan. Suggesties ter verbetering van de site zijn welkom en kunnen per worden verstuurd.

 

 

Maak een keuze

Home  |  Introductie  |  Uw maximale krediet  |  Aanvragen offerte  |  Informatie aanvragen  |  Kredietvormen  |  Begrippenlijst  |  Dienstenwijzer ZKC  |  Prospectussen  |  Disclaimer  |  Privacy  |  Contact


Producten van ZKC Crediet BV

nujerijbewijshalen.nl  |  dureleningomzetten.nl  |  geldleningaanvragen.nl  |  digifinanciering.nl


 

© Design 2006 by Follow Me