De Zaanse Krediet Centrale (ZKC) 

 

Wij treden op als financieel adviseur voor particulieren of werknemers in financieringen en risicoafdekkingen. Wij geven onze adviezen op basis van een grondige inventarisatie en vaststelling van de behoefte en wensen in de vorm van een schriftelijke rapportage.

 

Een mening c.q. second opinion inzake regelingen die reeds zijn getroffen. Voorstellen voor het aanpassen van een bestaande situatie. Bemiddeling bij de totstandkoming van overeenkomsten tussen klant en verzekeraar en/of andere financiŽle instellingen.

Op ons bedrijf is de Dienstenwijzer ZKC van toepassing.

 

ZKC (Zaanse Krediet Centrale)

  • Is aangesloten bij het Klachten Instituut FinanciŽle Dienstverlening (KiFiD) te Den Haag, waar U een beroep op kunt doen wanneer U een vermeende klacht zou hebben omtrent ZKC (Zaanse Krediet Centrale).
     

  • Heeft een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering waarop een beroep zal worden gedaan, indien wij aansprakelijk worden gesteld voor de door ons geleverde diensten.
     

  • Is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van zelfstandige onafhankelijke FinanciŽle Dienstverleners en zijn erkende intermediairs, die voldoen aan de door hun gestelde eisen.


Wilt u van onze diensten gebruik maken?

 

Maak een keuze

Home  |  Introductie  |  Uw maximale krediet  |  Aanvragen offerte  |  Informatie aanvragen  |  Kredietvormen  |  Begrippenlijst  |  Dienstenwijzer ZKC  |  Prospectussen  |  Disclaimer  |  Privacy  |  Contact


Producten van ZKC Crediet BV

nujerijbewijshalen.nl  |  dureleningomzetten.nl  |  geldleningaanvragen.nl  |  digifinanciering.nl


 

© Design 2006 by Follow Me